TEST – Javascript – cat

 1. Què s’imprimeix per pantalla?
var x = 10;
var y = 3;
alert(x%10);
  1. 3
  2. 2
  3. 1
  4. 0
 1. Dins que etiqueta HTML posarem el nostre codi javascript?
  1. <script>
  2. <scripting>
  3. <js>
  4. <javascript>

Aviso Legal | Política de privacidad