unidad 7 – cat

Nivell 1

Exercici 1

De manera anàloga al que vam veure a la unitat 6, realitzar una aplicació que llegeixi un fitxer json amb els textos d’una obra teatral i mostri cadascun dels textos en pantalla.

Utilitzarem un component anomenat Línia per a mostrar cadascuna de les línies de text.

Aquest serà el fitxer JSON que recorrerem:

[
"Hola Romeo.",
"Hola Julieta",
"T'estimo, Romeo",
"I jo a tu Julieta",
"Escapem-nos a Mèxic",
"Millor no, no li caus bé a la meva família i si seguim endavant amb el nostre amor, aquesta història acabarà malament",
"Doncs vaja"
]

L’exercici hauria de quedar així:

unidad 7 - cat 1

Nivell 2

Exercici 2

Maquetar l’aplicació utilitzant styled-components.

Nivell 3

Exercici 3

En aquest pas mostrarem només una línia en lloc de totes les de l’aplicació.

Afegirem els botons d’avançar i retrocedir que ens permetran anar avançant o retrocedint entre les línies de l’aplicació per a mostrar només una de cada vegada.

unidad 7 - cat 2

Exercici 4

Mostrarem totes les línies de l’aplicació però ressaltarem només una de cada vegada, que anirà canviant a mesura que premem els botons d’avançar o retrocedir.

unidad 7 - cat 3
unidad 7 - cat →

Aviso Legal | Política de privacidad