git-ftp

Contactar con el profesor

Instalación de git-ftp

Documentación:
https://github.com/resmo/git-ftp/blob/develop/man/git-ftp.1.md

  1. Instalamos resmo / git-ftpgit clone https://github.com/resmo/git-ftp.git && cd git-ftp && git checkout master && sudo make install
  2. cd my_git_tracked_project
← Error típico cuando tenemos un repositorio de git dentro de un repositorio de git
git-ftp →

Aviso Legal | Política de privacidad