Reordenación de columnas

Sin interfijo de tamaño:
<div class="row">
  
  <div class="col order-3">
   Columna 1
  </div>
  
  <div class="col order-2">
   Columna 2
  </div>
  
  <div class="col order-1">
   Columna 3
  </div>
  
 </div>
Con interfijo de tamaño:
<div class="row">
  
  <div class="col order-md-3">
   Columna 1
  </div>
  
  <div class="col order-md-2">
   Columna 2
  </div>
  
  <div class="col order-md-1">
   Columna 3
  </div>
  
 </div>

← Offset en Bootstrap
Utils →

Aviso Legal | Política de privacidad